ภาควิชาฟิสิกส์
และสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2551

สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์  (BMI)
สมัคร online


ประกาศคะแนนวิชา Phy 132
ส่วนนี้ใช้ประกาศ ของภาควิชา และสาขา BMI


ดูภาพกิจกรรมนักศึกษา BMI ทั้งหมด
อาจารย์ประจำหลักสูตรอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ลำดับที่เข้าชม | |
::: Webboard :::
 
ผศ.นันทชัย ทองแป้น
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ประวัติและผลงาน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
   มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรม เป็นมืออาชีพ ทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี   ทางการแพทย์
รายละเอียด
รับสมัคร online    | ประกาศทุน กรอ.| รูปค่ายอุปกรณืการแพทย์ |
       
 
Link ที่น่าสนใจ
พลัม :: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต