เวกเตอร์
พลศาสตร์
กฎของก๊าซ
ความร้อน
เทอร์โมไดนามิกส์

 

Waves
Sound
Light
Quantum
Nuclear
Phy 121
Phy 223
 
Electrostatic 1
Electrostatic 2
Electrostatic 3
Electrostatic 4
Electrostatic 5
Electrostatic 6
Electrostatic 7
Electrostatic 8
computer simulation
พลศาสตร์
คลื่น - เสียง - แสง
electrostatic (acrobat)
electrostatic (captivate)
PHYSICS 2
Phy223
Phy 133
PHYSICS 1 PHYSICS 2 PHYSICS 1 PHYSICS 2
แบบฝึกหัด 1
แบบฝึกหัด 2
แบบฝึกหัด 3
แบบฝึกหัด 4
แบบฝึกหัด 5
แบบฝึกหัด 6
แบบฝึกหัด 7
เฉลยแบบฝึกหัด
แบบทดสอบเรื่องคลื่น
แบบทดสอบเรื่องเสียง
แบบทดสอบเรื่องแสง
Vector
Kinematics
Heat
Gas
Thermodynamics
Wave
Sound
Light
Quantum
Nuclear
by :: Sema Sonprasom # 2008
 Physics RSU
page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
ac
page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
page 10
page 11
page 12
page 13
page 14
page 15
คลิ๊กเลือกชื่อใน list ไปที่ link ได้เลย !
PHY 133 & PHY 223
ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ
PHY 223
เฉลยแบบฝึกหัด
ดูได้ที่ websites
ที่นี้เท่านั้น

แบบฝึกหัด
เฉลยหรือประกาศ
ต่าง ๆ จะแจ้ง
ให้ทราบทาง
internet
หรือในห้อง


เลขที่นั่งสอบกลางภาค
ดูได้ทาง internet

 
PHY 133
PHY 223
PHY 224
PHY 223(inter)