ประชุมโคลงโลกนิติ
รวมตีพิมพ์ ครั้งแรก พ.ศ. 2460 ฉบับหอประชุมแห่งชาติ กรมศิลปากร
สมเด็จกรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
(พ.ศ. 2336 - 2402)
 
คนที่ชอบอ่านกวีนิพนธ์จะชื่นชมซาบซึ้งทั้งรสความ รสคำ และรสอารมณ์ เพราะแต่ละคำที่ใช้ มีอรรถรส มีชีวิต และมีวิญญาณ แห่งถ้อยคำ ประเทืองทั้งปัญญา และอารมณ์
 
...รัดกุม เข้าใจง่ายทุกบท แสดงว่า ผู้นิพนธ์ เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในการแต่งโคลง และโลกนิติ ตามความหมายก็คือ ระเบียบแบบแผน ของโลก เป็นความรู้สึกนึกคิด ที่ฝังในจิตใจมนุษย์ เป็นหลักในการดำรงชีวิตในโลก อย่างดียิ่งเรื่องหนึ่ง
 
โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงา
ปองติฉินนินทา ห่อนเว้น
โทษตนเท่าภูผา หนักยิ่ง
ป้องปิดคิดซ่อนเร้น เรื่องร้ายหายสูญ (๑๗๑)
 
! back ! ! home !