สามัคคีเภทคำฉันท์
พิมพ์ครั้งแรก 2450
ชิต บุรทัต
(พ.ศ. 2435 - 2485)
 
งานชิ้นเอก ในชีวิตการประพันธ์ ของชิต บุรทัต กวีรัตนโกสินทร์ ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็น "มหาเศรษฐี แห่งศัพท์ภาษา" ร่ำรวยถ้อยคำ จนสามารถ นำไปใช้ได้ อย่างงดงาม ให้อารมณ์ และเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง จนเป็นแบบฉบับ การแต่งฉันท์ ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือ
 
สามัคคีเภทคำฉันท์ เป็นบทกวีนิทานสุภาษิต ว่าด้วย "โทษแห่งการแตกสามัคคี" ลักษณะเด่นของ สามัคคีเภทคำฉันท์ เป็นกวี ที่มีความงดงาม ใช้ถ้อยคำ อย่างละเมียดละไม โอ่อ่าอลังการ ในการใช้แบบแผน ฉันทลักษณ์ ของกาพย์และฉันท์ เช่น การใช้สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ แต่งบทไหว้ครู หรือการใช้มาลินีฉันท์ และสัทธราฉันท์ แต่งบทขรึมขลัง การใช้กาพย์ และฉันท์ลักษณะอื่นๆ ที่ให้อารมณ์ความรู้สึก สอดคล้องกับเนื้อหา อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน่าหวาดกลัว เกรี้ยวกราด ตกใจ ผาดโผน ลีลาอ่อนไหวโน้มนำใจ หรือเศร้าสังเวช จนกล่าวได้ว่า เอกภาพของเนื้อหา และรูปแบบฉันทลักษณ์ ในสามัคคีเภทคำฉันท์นั้น แต่งได้ดียิ่ง
 
! back ! ! home !