ขบวนการแก้จน
พิมพ์ทยอยลงในหนังสือพิมพ์ ช่วงปี พ.ศ. 2515-2521
ประยูร จรรยาวงษ์
(พ.ศ. 2458 - 2535)
 
ประยูร จรรยาวงษ์ เป็นนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้การ์ตูนสะท้อนปัญหาการเมือง สังคม
เรียกร้องการอยู่อย่างสันติของมนุษย์ สิทธิประชาธิปไตย สะท้อนชีวิตคนจนที่ขมขื่นปวดร้าว กล้าเขียนภาพล้อเลียนผู้มีอำนาจ นักการเมืองคอรัปชั่น บุคคลที่ก่อความเลวทราม
เสื่อมโทรมแก่บ้านเมือง
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของประยูร จรรยาวงษ์ ที่นักเขียนการ์ตูนอื่นไม่มี นั่นคือ
การสะสมภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน การผลิตแบบพึ่งตนเอง วิถีชีวิตแบบไทย
ประเพณีวัฒนธรรมไทย และประสบการณ์ที่ผ่านความยากจนมามากมาย
แลัวหลอมรวมออกมาเป็นภาพการ์ตูน มีคำบรรยาย หรือความรู้ในการทำมาหากินประกอบ เพื่อเสนอทางออกให้แก่เกษตรกร และคนยากจน ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อเรื่องขบวนการแก้จน
คณะยอดชายนายศุขเล็กเสนอ
ประยูร จรรยาวงษ์ เริ่มเขียนคอลัมน์การ์ตูน ขบวนการแก้จน ตั้งแต่ต้นปี 2515 สืบต่อมาอีกหลายปี ภายหลังจึงได้รวบรวม
พิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุต หนังสือ ขบวนการแก้จน ฉบับพิมพ์ครั้งแรกออกจำหน่ายในปี 2519 ทยอยออกมาเรื่อยๆ
จนถึงเล่มที่ 8 ในปี 2521 นับเป็นหนังสือชุด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรู้ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
การประกอบอาชีพสารพันเรื่อง การแก้ไขปัญหาปากท้องนานาชนิด การรู้จักพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย ประหยัดมัธยัสถ์
รวมตลอดไปจนการทำอาหาร และขนมให้อร่อย ฯลฯ ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อผู้อ่าน
และเป็นแนวทางสู้ชีวิตของคนยากจน
! back ! ! home !