จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย
รวมบทกวีพิมพ์อยู่ในนิตยสารต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2488-2522
รวมเล่มครั้งแรกพ.ศ. 2532
ทวีปวร (ทวีป วรดิลก)
(พ.ศ.2471- )
ทวีป วรดิลก ผู้ใช้นามปากกา ทวีปวร เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้มีประวัติโดดเด่น ในการต่อสู้ กับอำนาจรัฐ เผด็จการไทย ในยุคต้นทศวรรษ 2490 ตั้งแต่สมัย เป็นนักศึกษา ธรรมศาสตร์ ในยุคนั้น มีบทบาทเคลื่อนไหว ต่อต้านรัฐบาล อย่างแข็งขัน นับตั้งแต่ คัดค้านเนติบัณฑิตยสภา ที่พยายามลิดรอน สิทธิ ธรรมศาสตร์บัณฑิต ริเริ่มให้สิทธิ ผู้จบรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เหนือกว่า ผู้จบรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จนถึงกบฏแมนฮัตตัน พ.ศ.2494 และขบวนการสันติภาพ ในระยะเดียวกัน ในปีพ.ศ.2494 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่ง ให้ลบชื่อนักศึกษา 5 คน ฐานยุยง ให้นักศึกษา กระด้างกระเดื่อง ต่อรัฐบาล ในจำนวนนี้ รวม ทวีป วรดิลก ไว้ด้วยคนหนึ่ง
 
"คราใดที่เสียงเพลงแว่วมา
"ฟากฟ้าครามงามประกายเฉิดฉายโดม
รับแสงโสมส่องหล้ารุ่งราศี
เหนือลำนำเจ้าพระยาพาชีวี
เริงฤดีคลื่นขับกล่อมยิ่งน้อมใจ"
ครานั้น หวนนึกถึง ทวีป วรดิลก ผู้แต่งเพลง โดมในดวงใจ นี้ให้แก่ คุณเอื้อ สุนทรสนาน เป็นที่ระลึก งานชุมนุมศิษย์เก่า เตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมืองรุ่นที่ 6 และบางที ชาวธรรมศาสตร์ ในยุคนี้ อาจไม่ทราบว่า ผู้แต่งเพลงอันไพเราะนี้ เป็นผู้ถูกลบชื่อ ออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้น"
 
ในจำนวน บทกวีการเมือง ที่โด่งดัง ของทวีปวร วรรคของที่ตรึงใจ นิสิตนักศึกษา ประชาชน ผู้อยู่ในขบวนการต่อสู้ กับอำนาจเผด็จการ และอำนาจไม่เป็นธรรมสืบมา ก็คือ "ชัยชนะจะสมปองต้องต่อสู้" และ "จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย เกรียงไกรในพลังสร้างสรรค์" ซึ่งแม้ไม่ใช่วรรค ที่ไพเราะที่สุด แต่เป็นวรรค อันเป็นที่สุด แห่งภารกิจ ของกวีการเมือง ที่ทวีปวร ได้ทำในชีวิตของเขา
! back ! ! home !