ละครแห่งชีวิต
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2472
ม.จ. อากาศดำเกิง ระพีพัฒน์
(พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2475)
 
ละครแห่งชีวิต เป็นนวนิยายที่ตีพิมพ์ครั้งแรก ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3 ปี และเป็นหนังสือ ที่ก่อให้เกิดผลสะเทือน ในหลายวงการ ในวงวรรณกรรม หนังสือเล่มแรก ของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง ระพีพัฒน์ ถือกันว่า เป็นนวนิยายที่ใช้ฉากในประเทศ และต่างประเทศ เป็นเรื่องแรก ทั้งยังเป็นเรื่องเศร้า รักไม่สมหวัง ซึ่งก็เป็นเรื่อง แหวกแนวนิยมในยุคนั้น นอกจากนั้น ยังเป็นหนังสือที่ปลุกกระแส การวิจารณ์หนังสือ เป็นที่ลือลั่นในยุคนั้น
 
อิทธิพลของละครแห่งชีวิต ต่อวงการวรรณกรรมไทย มีมากทีเดียว นักอ่านหลายท่าน ให้ความเห็นว่า หนังสือเล่มนี้ เป็นต้นแบบของนวนิยาย ชีวิตต่างแดน และมีผลต่อ นักประพันธ์ร่วมสมัย ของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงเอง เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ หรือศรีบูรพา ในเรื่องข้างหลังภาพ และสด กูรมะโรหิต ในเรื่อง ปักกิ่งนครแห่งความหลัง และนักเขียนรุ่นต่อมา คือ เสนีย์ เสาวพงศ์ ในความรักของวัลยา มาจนถึงนักเขียนยุคปัจจุบัน เช่น ถนนไปสู่ก้อนเมฆ ของ ธัญญา ผลอนันต์ นอกจากวงวรรณกรรมแล้ว ละครแห่งชีวิต ก็มีส่วนช่วยดึงดูด ให้เยาวชนคนหนุ่มสาว เป็นจำนวนมาก ใฝ่ฝันอยากจะเป็น นักหนังสือพิมพ์ และมองงานนักหนังสือพิมพ์ว่า เป็นงานที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
 
! back ! ! home !