พล นิกร กิมหงวน
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2481 - 2510
ป. อินทรปาลิต
(พ.ศ. 2453 - 2511)
 
พล นิกร กิมหงวน หรือเรื่องชุด สามเกลอ เป็นงานประเภท หัสนิยาย หรืองานเขียน ที่ชวนให้ขัน ที่เป็นที่นิยม แพร่หลายมากที่สุด ในยุคก่อน และหลัง สงครามโลก ครั้งที่ 2 เคยลงพิมพ์ ในนิตยสาร เพลินจิตต์ เป็นตอนๆ แต่ละตอน จบในตัว และมาพิมพ์ รวมเล่มภายหลัง แต่นับรวมทั้งหมดแล้ว เป็นจำนวนพันตอน มีมุขตลก ที่หลากหลาย สะท้อนชีวิต และสังคม ในแต่ละยุค การล้อเลียน นโยบาย ของจอมพล ป. เรื่องรัฐนิยม เป็นชุด ที่คนยกย่องกันมาก กล่าวโดยรวมแล้ว ป.อินทรปาลิต เป็นนักประพันธ์ ที่รุ่มรวยอารมณ์ขัน เป็นดาว ที่ส่องแสงจ้า เด่นที่สุด ดวงหนึ่ง ในประวัติ การประพันธ์ สมัยใหม่ของเรา ถึงจะมิใช่ เป็นงานประพันธ์ ที่เขียนด้วยภาษา ที่ประดิษฐ์ประดอย หรือเสนอความคิด เกี่ยวกับโลก สังคม ชนิดที่ เป็นที่นิยม ของปัญญาชน แต่คุณค่า ในเชิงส่งเสริม ให้ประชาชน ระดับชาวบ้าน, เด็กๆ รักการอ่าน อ่านเพื่อการพักสมอง อ่านเพื่อความชุ่มชื่น ของจิตใจแล้ว พล นิกร กิมหงวน ย่อมเป็นสวนอักษร ที่ชวนเชิญ นักอ่านทั้งหลาย
 
! back ! ! home !