ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2486
สด กูรมะโรหิต
(พ.ศ. 2451-2521)
 
แก่นเรื่องของ ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง เป็นเรื่องของความรัก ที่เน้นในเรื่องความเสียสละ โดยไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ ความรักในเรื่อง ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง ได้ขยายกว้างคลุมออกไปถึง ความรักระหว่างพ่อลูก เน้นที่ความเสียสละ เช่นเดียวกัน ฉากที่นำมาใช้ประกอบ ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริง ของประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่ง ที่ผู้เขียนได้สัมผัส คือ ภาวะสงครามกลางเมือง ที่ประเทศกำลังถูกรุกราน จากศัตรูภายนอก และการต่อสู้ภายใน ระหว่างขบวนการประชาชน ที่ต้องการปลดปล่อยประเทศ ให้เป็นเอกราชจากต่างชาติ และแอกของชนชั้นปกครอง ที่เป็นนายหน้าของต่างชาติ รวมทั้งการกล่าวโยง ถึงสถานการณ์ปฏิวัติ ในประเทศรัสเซีย ซึ่งส่งผลให้ ตัวละครเอกในเรื่อง ต้องลี้ภัยการเมือง มาอยู่ในประเทศจีนด้วย
 
จุดเด่นของ ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง คือ เป็นเรื่องโรแมนติก ที่ผู้เขียนพยายามวาดภาพให้สมจริง โดยใช้ฉากเหตุการณ์จริงเข้าช่วย การใช้จุดยืนทางด้านมนุษยธรรม ของผู้เขียน มาจับสถานการณ์ที่ใช้ฉาก ก็เป็นการให้แง่คิด และกระตุ้นให้ผู้อ่าน ได้คิดที่ดี เช่น
 
ภาพที่ทำให้ไม่สบาย ก็คือ ภาพของคนจนชาวปักกิ่ง จนมาก-จนอย่างที่เราคาดไม่ถึง จนอย่างที่จะเป็นจะตายทีเดียว พวกเราคนไทย ไม่เคยจนอย่างนั้น คนจนของเมืองไทย ไม่เคยจนตาย แต่คนจนของปักกิ่ง และตลอดจีนเหนือ จนตายเอาบ่อยๆ วันที่ร้ายกาจที่สุด สำหรับคนจนในจีนเหนือ ก็คือวันในฤดูเหมันต์
 
ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง เป็นหนังสือโศกนาฏกรรม ในทศวรรษ 2480 ที่เป็นที่นิยมมาก เพราะเป็นเรื่องที่มีฉากต่างประเทศ ที่ผู้เขียน บรรยายได้อย่างเห็นภาพพจน์ และเรื่องวารยาราเนฟสกายา ซึ่งเป็นเรื่องแรกในชุดนี้ เป็นเรื่องโศกนาฏกรรม ที่ทำให้คนสมัยนั้น รู้สึกเศร้าตามสำนวนภาษาก็ดี นอกจากเรื่องวารยาแล้ว สด ยังเขียนเรื่อง คนดีที่โลกไม่ต้องการ และเมื่อหิมะละลาย ซึ่งเป็นเรื่องในชุดปักกิ่งตามมา แต่คนมักรู้จัก และกล่าวขวัญถึง แต่เรื่องวารยามากกว่า
! back ! ! home !