เขาชื่อกานต์
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2513
สุวรรณี สุคนธา
(พ.ศ.2475-2527)
 
เรื่องราวของชีวิตหมออุดมคติ ผู้มีอดีตที่ยากจน และต้องการออกไปอยู่ในชนบท เพื่อจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตน ออกรับใช้บริการคนบ้านนอก คนยากจน ผู้มีชีวิตอย่างยากจน แร้นแค้นและขาดแคลน หมอรักษาโรคแผนใหม่
 
คุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้ อยู่ที่จุดเกิดของนวนิยาย ที่เกิดขึ้นมาในยุคมืด ช่วงที่ 2 ของสังคมไทย คือ ช่วงรัฐบาลถนอม-ประภาส ที่สืบอำนาจต่อจากยุคเผด็จการ ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งในยุคนี้ นวนิยายต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ อยู่ในบรรณพิภพส่วนใหญ่ เป็นนวนิยายพาฝัน เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในครอบครัว ที่เรียกกันว่าน้ำเน่า เป็นส่วนใหญ่ เขาชื่อกานต์ จึงถือได้ว่า เป็นงานวรรณกรรม ที่มีลักษณะ บุกเบิกทางความคิด ซึ่งขาดช่วงหายไปเป็นเวลากว่า 10 ปี
 
โครงเรื่อง (Plot) เป็นการวางโครงเรื่อง ที่แฝงเรื่องโรแมนติก ในเชิงชิงรักหักสวาท ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ ในยุคขณะนั้น ในด้านการสร้างโครงเรื่อง ของเขาชื่อกานต์ ค่อนข้างจะ เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน เมื่อเทียบกับจุดเด่น ในการสร้างตัวละคร (Character) ของสุวรรณี ในด้านภาษาเขียน สุวรรณี สุคนธา เขียนได้เรียบง่าย และสละสลวย
 
กล่าวโดยรวม สุวรรณี สุคนธา ได้ฝากงาน ที่เขียนอย่างมีอุดมคติไว้ อันเป็นการทำให้ เกิดความสมดุล ของผลงานวรรณกรรมของตน ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย หลากหลาย และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบในหมู่นักอ่าน และนักวิจารณ์งานวรรณกรรม แต่ผลงานเรื่องเขาชื่อกานต์นี้ คงจะหาผู้วิจารณ์ ในเชิงลบได้ยาก และเป็นผลงานที่สะท้อนสังคมไทย ในทศวรรษ 2510 ที่ดีที่สุดของเธอ
 
! back ! ! home !