ตะวันตกดิน
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก ธันวาคม 2515 โดยบริษัทสำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์
กฤษณา อโศกสิน
(พ.ศ. 2474 - )
 
ตะวันตกดิน สะท้อนให้เห็นด้านดี และด้านชั่วของมนุษย์ และได้ขยาย จากเรื่องกามารมณ์ ให้กว้างออกไป สู่เรื่องของ การดำเนินไป ของชีวิต ในสังคมด้วย โดยผู้เขียน สร้างให้โสรวาร ปสันนาวิทย์ ตัวละครเอกของเรื่อง เป็นตัวแทน ของมนุษย์ ผู้เต็มไปด้วยกิเลส ตัวที่ว่าด้วย ความทะเยอทะยาน อยากมี อยากเป็น ชีวิตครอบครัว ที่ยากจน ทำให้เขาปรารถนา การได้รับการยอมรับ มีสถานภาพในสังคม ที่ดีขึ้น ดำรงตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดี มีความร่ำรวย สุขสบาย จนยอมทำ ในสิ่งที่ขัด ต่อความดีงาม ในมโนสำนึก
 
กฤษณา อโศกสิน ยังชี้ให้เห็น ตัวปัญหาสำคัญ ที่มาจากเรื่อง กามารมณ์ ตัวละครทุกตัว ที่พยายาม ดำรงสถานภาพ ในสังคม แก่งแย่งแข่งขัน ต่างใช้กามารมณ์ เป็นเครื่องมือ ในการพาตนเอง ไต่เต้าไปสู่จุดหมาย หรือสู่จุดหวัง โดยไม่จำกัดเพศ วัยหรืออายุ หรือสถานะทางสังคม ในลักษณะจำยอม และหรือไร้อายในที่สุด
 
แม้มุม และภาพชีวิต ที่กฤษณา อโศกสิน เลือกสะท้อน จะเป็นมุม และภาพ ที่เน้นการเกี่ยวพัน กับคนระดับสูง ของสังคม ทั้งยังเน้น ให้เห็นบรรยากาศ ของการฟุ้งเฟ้อ และการหมกมุ่น อยู่กับชีวิตส่วนตัว ที่น่าละอาย เป็นอย่างยิ่ง แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพและมุมชีวิตเหล่านั้น ก็คือ ความเป็นไป ของชีวิต ของคนในสังคม ที่มีอยู่จริง ทั้งผู้เขียน ยังทำให้เกิด การตระหนัก ในการดำเนินชีวิต ของมนุษย์คนหนึ่งๆ ที่ดูว่า มีปัจจัยต่างๆ มากมายเหลือเกิน เข้ามาเกี่ยวข้อง และคนที่มีสติ ไม่เลื่อนไหล ไปตามวัตถุ หรือผู้คนที่แวดล้อม โดยง่ายเท่านั้น จึงจะสามารถ พาชีวิต ไปสู่ความถูกต้อง ดีงาม อันน่าภาคภูมิใจได้
! back ! ! home !