เรื่องสั้นของ ป. บูรณปกรณ์
ดาวเงิน พ.ศ. 2493
ชีวิตจากมุมมืด 2495 (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2489)
ป. บูรณปกรณ์
(พ.ศ. 2447-2495)
 
เรื่องสั้นของ ป.บูรณปกรณ์ ที่ตีพิมพ์ ลงในนิตยสาร ปิยะมิตร สยามสมัย เริงรมย์ ฯลฯ ในรวมเล่มที่ชื่อ ดาวเงิน ประกอบด้วย เรื่องสั้นจำนวน 19 เรื่อง ส่วนใหญ่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ชีวิตของมนุษย์ ในสังคม แสดงถึงการดำรงชีวิต ของคนในเมือง อย่างเช่น เรื่องดาวเงิน เป็นเรื่องของนักเขียน ชื่อวิธานค์ กับดาวเงิน ผู้หญิง ที่ทำมาหากิน ในตอนกลางคืน ทั้งสองคน บังเอิญพบกัน ขณะที่วิธานค์ มาพักรักษาตัว ที่ชายทะเล ด้วยวิถีชีวิตที่แตกต่าง แต่ความศรัทธา ที่มีต่อวิธานค์ ทำให้ดาวเงิน หาเงินมาจุนเจือ เพื่อให้วิธานค์ สามารถเขียนเรื่องสร้างสรรค์ เรื่องสุดท้าย ได้สำเร็จ ก่อนที่จะเสียชีวิตลง เพราะสิ่งสำคัญ สำหรับวิธานค์ คือ งานและอุดมคติ
 
"มนุษย์ทุกคนเกิดมา ควรจะทำงาน และสร้างอุดมคติไว้ สำหรับผู้อื่นบ้าง ถ้าทุกคนคิดแค่คืบ แค่ตัว โลกนี้จะฉิบหายวายวอด แหลกละเอียดไม่มีเหลือ"
 
ในรวมเล่ม ชีวิตจากมุมมืด มีเรื่องสั้นอยู่ 24 เรื่อง แนวการเขียนส่วนใหญ่ ในเล่มนี้ เป็นการเล่า เรื่องราวชีวิตอีกด้าน ของคนกลางคืน คนที่มีชีวิตอยู่ อย่างยากจนแร้นแค้น แนวเรื่องส่วนใหญ่ มักจะเป็นเรื่องราว ของชีวิตผู้คนธรรมดา การแสดงถึงมนุษยธรรม ที่มนุษย์พึงมีให้ต่อกัน รวมทั้งสัตว์ เป็นการแสดงความคิด แบบตรงไปตรงมา พร้อมไปกับ การแสดงเจตนา ของผู้เขียน ด้วยถ้อยคำพูด ที่ไม่ปรุงแต่งให้สวยงามนัก เพื่อแสดงให้เห็นภาพชัดเจน ผู้อ่านส่วนใหญ่ อาจจะไม่ชอบ แนวการเขียนแบบนี้นัก เพราะเรื่องราว ของความยากจนขัดสน และการต้องดำรงชีวิต อย่างลำบาก ในอีกมุมหนึ่ง ที่นำเสนอแบบนี้ ไม่ได้เป็นภาพ ที่สวยงามพอ โดยเฉพาะเรื่องของคน ที่ต้องหากินตอนกลางคืน คนที่หากินกับศพ หรือคนที่ยังชีพ ด้วยการเป็นขอทาน แต่เสน่ห์ของเรื่องก็คือ ความจริงใจ ในการนำเสนอเรื่องราว ที่ผู้อ่าน จะสามารถรับรู้ได้เอง นั่นเอง
 
! back ! ! home !