เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ ส. ธรรมยศ
พิมพ์ครั้งแรก 2495 โดยสำนักพิมพ์กรุงเทพ
เอแลนบารอง และเรื่องสั้นที่สรรแล้ว พิมพ์ปี 2531 โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ส. ธรรมยศ
(พ.ศ. 2457-2495)
 
งานเรื่องสั้น ของส.ธรรมยศ ซึ่งเป็นทั้งนักปรัชญา นักวิจารณ์วรรณกรรม และนักประวัติศาสตร์ เป็นงานที่น่าสนใจ ทั้งในแง่เนื้อหาสาระ และในแง่วรรณศิลป์ เรื่องสั้นของเขา มีรวมอยู่ในหนังสือชุด เสาชิงช้า พิมพ์ครั้งแรก 2495 รวม 8 เรื่อง และรวมเรื่องสั้น เอแลนบารอง และเรื่องสั้นที่สรรแล้ว ซึ่งโครงการ อนุรักษ์วรรณกรรมเก่า และหายาก ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า คัดมาพิมพ์ รวม 15 เรื่อง
(มีเรื่องที่ซ้ำกับ เรื่องในเสาชิงช้า 4 เรื่อง 11 เรื่อง เป็นเรื่องที่ ยังไม่เคย รวมพิมพ์เป็นเล่ม) นอกนั้น ก็มีกระจัดกระจาย ในนิตยสารต่างๆ ความคิดในเชิง วิพากษ์วิจารณ์ และความฝัน ของส.ธรรมยศ มีทั้งเรื่อง อยากให้เมืองไทย มีมหาวิทยาลัย สอนวิชาปรัชญา และศิลปศาสตร์ เพื่อให้คนมีวัฒนธรรม อยากให้เมืองไทย มีสภาวิจัย, มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อจะได้เจริญ เหมือนเมืองอื่น เป็นความคิดความฝัน ที่น่าสนใจ แม้ความคิด ในเรื่องปรัชญา สำนักปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ของเขา อาจจะล้าสมัยแล้ว ในปัจจุบัน แต่ในสมัยที่คนไทย แทบไม่รู้จักปรัชญากัน นอกจากพุทธศาสนา ก็นับว่า เป็นการกระตุ้น ความคิดของคน อยู่ไม่น้อย สำนวน ในการวิจารณ์ของเขา เผ็ดร้อน ชวนให้นึกถึง ส.ศิวรักษ์ และภาษา ที่ใช้ในเรื่องสั้นของเขา ชวนให้นึกถึง รงค์ วงษ์สวรรค์ น่าเสียดายที่ ส.ธรรมยศ ต้องเสียชีวิต ด้วยโรค วัณโรคปอด ในวัยเพียง 38 ปี เพราะสมัยนั้นยาแพง และเขาก็ยากจน แต่เขาก็ทิ้งงาน ที่มีคุณค่า ไว้มากมายพอสมควร โดยเฉพาะ งานด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณกรรมวิจารณ์ อาทิ พระเจ้ากรุงสยาม, ศิลปะแห่งวรรณคดี, ชีวิตและงานของศรีปราชญ์, ปรัชญาศาสตร์, ศิลปะแห่งการวิจารณ์, กศร. กุหลาบ, ตากสินมหาราช,
ปรัชญาฝ่ายปฏิบัตินิยม ฯลฯ
 
! back ! ! home !