เรื่องสั้นของอิศรา อมันตกุล
พิมพ์รวมในหนังสือรวมเรื่องสั้นหลายเล่ม (2495-2518)
อิศรา อมันตกุล
(2463-2512)
 
อิศรา อมันตกุล เป็นนักหนังสือพิมพ์ ประเภทนักอุดมคติที่มีชื่อเสียงในทศวรรษ 2490
และเป็นนักเขียนเรื่องสั้น และนิยาย ที่มีแก่นเรื่องที่เชิดชูระบอบประชาธิปไตย
เชิดชูศักดิ์ศรีของคนจน และศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ ที่เป็นสากลนิยม เชิดชูการใช้แรงงาน
เชิดชูความถูกต้อง คัดค้านระบอบเผด็จการ คัดค้านการคอรัปชั่น คัดค้านนักการเมืองโกงกิน
และคัดค้านการเข้าครอบครองของต่างชาติ
เรื่องสั้นของเขา ได้รับการรวมเล่มตีพิมพ์ในชื่อต่างๆ เช่น หัวเราะและน้ำตา พิมพ์ในพ.ศ. 2511
ยุคทมิฬ (2 เล่ม) ครั้งแรก พ.ศ. 2495 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2518
ไหว่ใครใช้มึงคิดกบฏ พ.ศ. 2539 เขาตะโกนหานายกรัฐมนตรี 2539
ภาวะของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สิ้นสุดลง
เมื่อปีพ.ศ. 2488 ทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย
ทางด้านการเมืองนั้น รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ผู้นำพลังมวลชนกู้ชาติไทย ในนามของขบวนการเสรีไทย ได้เพลี่ยงพล้ำถูกฝ่ายนายทหารบกกลุ่มหนึ่ง ก่อการรัฐประหารโดยการปั้นข่าวเท็จว่า
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8
การรัฐประหาร ในปีพ.ศ. 2490 เป็นการเปิดศักราชของเผด็จการทหาร
และเป็นการเริ่มต้นของยุคทมิฬ งานเขียนของอิศรา อมันตกุลในช่วงนี้ คือ ระหว่าง พ.ศ. 2491-2494
จึงเป็นผลงาน ที่ทั้งสะท้อนภาพความเป็นเผด็จการการคอรัปชั่นโกงกิน การกดขี่ข่มเหง
และการเรียกร้องเสรีภาพแทนเสียงของปวงชน
เรื่องสั้นที่เด่นที่สุด และมีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านวรรณศิลป์ และด้านเนื้อหา คือ เรื่องไหว่ใครใช้มึงคิดกบฏ
ซึ่งสะท้อนถึงจิตใจที่รักชาติ รักเอกราช และรักอิสรภาพของอิศราอย่างชนิดไม่มีการประนีประนอม
ดังที่เขาเขียนไว้ในเรื่องสั้นชิ้นนี้
ที่ใดที่เคยถูกกดขี่ ที่ใดที่เคยถูกทำลายล้างด้วยความไม่เป็นธรรม ที่นั่นแรงดันย่อมเกิดขึ้นเป็นพลัง
ซึ่งจะกระตุ้นรุนเร้า ให้เกิดการสร้างตัวเองขึ้นใหม่อย่างเข้มแข็ง เพราะว่าที่ใดที่ประชาชนตกเป็นขี้ข้า
ที่นั่น ความดิ้นรนที่จะได้เป็นตัวของตัวเอง ย่อมปะทุขึ้นมาอย่างมุมานะ
! back ! ! home !