เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์
ทยอยพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2497 - 2526
อาจินต์ ปัญจพรรค์
(พ.ศ. 2470 - )
 
ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ ใช้ชีวิตในเหมืองแร่สองแห่งรวมสี่ปี และเขียนเรื่องสั้นชุด
ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขามากกว่าร้อยเรื่อง และเรื่องยาวอีกหนึ่งเรื่อง
นพพร สุวรรณพานิช เขียนถึงอาจินต์ไว้ว่า
"ทุกวันนี้ ชื่อของอาจินต์ ปัญจพรรค์ เทียบได้กับเหมืองแร่ของไทย ทุกครั้งที่เอ่ยชื่อเหมืองแร่
คำว่า อาจินต์กลายเป็นตำนานอีกชิ้นหนึ่ง ความเรียบง่ายในการเขียนทำให้งานของเขามีความกระชับ
แฝงด้วยเสน่ห์ และมองดูโลกด้วยสายตาที่มีคุณธรรม อย่างนักมนุษยธรรมโดยแท้ "และ
ชื่อของเขากลายเป็นไวพจน์ (synonym) ของเหมืองแร่ไปเสียแล้ว"
และนพพรสรุปว่า "ภาพที่นายอาจินต์เสนอเกี่ยวกับเมืองไทย เป็นประดุจมติที่สามของประวัติศาสตร์
ซึ่งนักประวัติศาสตร์ทั่วไป ไม่มีปัญญาเขียน และไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของนักประวัติศาสตร์ ที่จะต้องเขียน"
อ่านเรื่องสั้นในชุดเหมืองแร่ของอาจินต์แล้ว นอกจากได้ความบันเทิง ยังได้รับรู้แง่มุมต่างๆ ของมนุษย์
ได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตแบบไทยๆ ในปักษ์ใต้เมื่อสมัย 50 ปีก่อน
ได้รู้จักสำนวน และคำพังเพยของคนท้องถิ่น ทั้งยังได้แง่คิด และแฝงปรัชญาชีวิตไว้ด้วย
 
! back ! ! home !