เพื่อนเก่า
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2509
เสนอ อินทรสุขศรี
 
หนังสือเรื่องเพื่อนเก่านี้ แบ่งออกเป็น 2 เล่ม มีเรื่องทั้งหมดด้วยกัน 11 เรื่อง
ความดีเด่นของหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ คือ เป็นการบันทึกภาพชีวิตของยุคสมัยหนึ่ง
ที่ผู้เขียนยังเด็กอยู่ โดยผู้เขียนได้บันทึกวิถีชีวิตของเด็กๆ ไว้อย่างละเอียด
ทำให้ได้ภาพสังคมที่กำลังถูกลืมเลือนไป แต่ที่สำคัญที่สุด คือ บุคลิกตัวละครที่เสนอ อินทรสุขศรี
สร้างขึ้นมาหรือบันทึกขึ้นมาจากชีวิตจริงของเพื่อนเก่าบางคนนั้น
กลับเป็นชีวิตที่มีตัวตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน
แม้ว่าเวลาที่ผู้เขียนเขียนถึงนั้นจะผ่านไปแล้วกว่า 30 ปี แล้วก็ตาม
บุคลิกตัวละครเหล่านั้น มีทั้ง คนโกง คนเอาเปรียบเพื่อนฝูง คนเอาเปรียบสังคม
หรือคนที่ถูกสังคมเอาเปรียบ แล้วแต่อาชีพของแต่ละคนไป
หนังสือชุดนี้ คือ มีแก่นเรื่อง ที่มองคน และมองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นในความเป็นคน
และเข้าใจคน ผู้เขียนเขียนได้อย่างมีอารมณ์ขันที่ลุ่มลึก โดยเฉพาะการใช้วิธีการเขียนในสไตล์เสียดสี
เช่น ครั้งนั้น ตลอดเมืองไทยกำลังครึกโครมอยู่ด้วยเสียงโฆษณา
วันหนึ่งผมลองเปิดเครื่องวิทยุฟัง แล้วลองทำสถิติโดยการหมุนหาคลื่นของสถานีต่างๆ
หมุนไปหมุนมาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ปรากฏว่าผมได้ยินชื่อยาที่ไม่ซ้ำกันเลยนั้น 78 ขนาน
ผมคิดว่าถ้าขืนฟังต่อไปอีก จะกลายเป็นวิธีล้างกระเพาะอาหาร
ด้วยการนำเอาเสียงมาประยุกต์ใช้งานทางวงการแพทย์
แทนสายยางล้างกระเพาะอาหารก็อาจเป็นได้ จึงเลิกฟังเสีย
! back ! ! home !