คนบนต้นไม้
พิมพ์ในนิตยสาร ในช่วงปี พ.ศ. 2510-2516
นิคม รายยวา
(พ.ศ. 2487- )
 
หนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 13 เรื่อง รวมทั้งเรื่องคนบนต้นไม้
ซึ่งเป็นเด่นเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ เรื่องสั้นเหล่านี้ เคยตีพิมพ์ในวารสารรายคาบ
ในช่วงปีพ.ศ. 2510-2519 ก่อนที่นำมารวมตีพิมพ์เป็นเล่มภายหลัง
(ปี 2527 โดยสำนักพิมพ์ต้นหมาก)
เรื่องสั้นของนิคม รายยวา มีความเด่นในเรื่อง การสร้างโครงเรื่อง และการใช้ฉาก (Setting)
จากธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ และธรรมชาติชีวิตของสัตว์
ควบคู่ไปกับการใช้ประสบการณ์จริงของชีวิตของเขา ที่ได้ไปสัมผัสต่อสู้มา ในการไปบุกเบิกทำงานการเกษตรอยู่กับชาวบ้าน ได้คลุกคลี และได้เห็นชีวิตของคนหลายๆ แบบ ที่โยกย้ายจากถิ่นฐานต่างๆ มาเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อแสวงหางานสักอย่าง ทำเพื่อที่จะได้มีรายได้มาประทังชีวิตหรือธรรมชาติของการต่อสู้กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ความขัดแย้งของจิตสำนึก และความต้องการทางวัตถุทรัพย์สิน เพื่อความอยู่รอดหรือกิเลสกับความโลภ
ข้อเด่นอีกข้อหนึ่งของนิคม คือ เขาเป็นนักคิด และเขียนหนังสืออย่างมีเป้าหมาย และด้วยภูมิหลังการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มา ทำให้เขาสะท้อนชีวิต และการต่อสู้ทางเศรษฐกิจของตัวละครออกมาอย่างลึกๆ ตัวละครไม่ได้ล่องลอยอยู่ในความคิดนั้น
แต่เป็นคนจริงๆ ที่ต้องทำมาหากิน ต่อสู้กับการทำมาหาเลี้ยงชีพ
เป้าหมายที่นิคมต้องการสื่อกับผู้อ่าน คือ บทสรุปของปรัชญาชีวิตที่เขาประสบพบเห็นมาในชนบท
เขามักเสนอภาพหรือสมการของความขัดแย้ง ระหว่างสองสิ่งออกมาเสมอ และทางออกหรือคำตอบของสมการ มักจะออกมาอย่างสมจริงกับธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ ที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ผลประโยชน์ และมุ่งเอาตัวรอดก่อนอื่น โดยที่บางครั้งต้องทำลายชีวิตที่อ่อนแอกว่าหรือการถูกทำลาย ด้วยวิถีหรือกฎธรรมชาติ ซึ่งไม่เข้าข้างใคร เช่น เรื่องมากับลมฝนหรือไม่ก็ต้องแลกด้วยความสูญเสียของบุคคลที่ตนรักก็ตาม ซึ่งตามกันข้ามกับนักเขียนแนวพาฝัน ตัวอย่างของเรื่องสั้นที่เสนอภาพความขัดแย้งนี้ คือ เรื่องเป็นลม เรื่องเช้าวันหนึ่ง และเรื่องคนบนต้นไม้ เป็นต้น
! back ! ! home !