เจ้าชีวิต : สยามก่อนยุคประชาธิปไตย
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2505
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
(พ.ศ. 2450-2506)
 
เจ้าชีวิตเป็นพงศาวดารสมัยใหม่ ที่ให้ภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1-7 อย่างละเอียด จนกระทั่งพระราชกรณียกิจประจำวันของกษัตริย์ และเจ้านายองค์สำคัญทำให้พระมหากษัตริย์ไทย มีภาพเคลื่อนไหว มีเลือดเนื้อดูมีชีวิตจิตใจ มีการยกพระราชดำรัสของกษัตริย์แต่ละพระองค์ประกอบในแต่ละส่วน เป็นระยะๆ อีกทั้ง มีการเปิดเผยพระอุปนิสัยส่วนพระองค์ของเจ้านายบางองค์ เช่น ทรงเล่าว่าพระอนุชาของรัชกาลที่ 1
เป็นผู้มีบุคลิกซ้อน การนำเกร็ดประวัติศาสตร์มารวบรวม เล่าไว้ในหนังสือเจ้าชีวิตนี้ทำให้กษัตริย์ และเจ้านายในราชวงศ์จักรี เป็นดุจตัวละครทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง ที่ผู้อ่านสามารถซึมทราบผ่านทางการรับรู้ และประสบการณ์ส่วนพระองค์ของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ที่ได้ถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้
ไม่เพียงเท่านั้น เจ้าชีวิตยังมีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ต่างประเทศสังคม และขนบประเพณีในราชสำนัก โดยเฉพาะระเบียบวิธีการสถาปนายศเจ้านาย ที่ทรงอธิบายอย่างละเอียดอีกด้วย
! back ! ! home !