"วันมหาปิติ" : วารสาร อมธ. ฉบับ, พิเศษ 14 ตุลาคม
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2516
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
หนังสือเล่มนี้ มีความสำคัญในแง่ที่เป็นหนังสือทางประวัติศาสตร์ ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล
ขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย
เมื่อเดือนตุลาคม 2516 อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดำเนินอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง ถนนราชดำเนิน
การประชุม เพื่อการเคลื่อนไหวก็กระทำกันในตึก อมธ. ทำให้ อมธ. เป็นศูนย์กลางของข่าวสารข้อมูลแทบทั้งหมด
หนังสือเล่มนี้ บันทึกข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 5-15 ตุลาคม 2516 มีลักษณะของการให้ข้อมูลว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มากกว่าการใส่ความคิดเห็นของฝ่ายขบวนการนักศึกษาลงไป ผู้อ่านสามารถใช้วิจารณญาณ ตัดสินหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลซึ่งมีทั้งข้อมูลจากฝ่ายนักศึกษา และฝ่ายรัฐบาลเอง
หนังสือวันมหาปิติ นี้ให้ภาพดุจภาพยนตร์จอยักษ์ รายงานการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในช่วง 2-3 วัน ก่อนและหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคมว่า มีการเคลื่อนไหว สอดคล้องหนุนช่วยการเคลื่อนไหว ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนทำให้เห็นภาพว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม นักเรียน นักศึกษาต่างลุกฮือกัน ต่อต้านอำนาจเผด็จการ
และเรียกร้องประชาธิปไตยทั่วประเทศ แล้วภาพจึงมาเน้นโฟกัสที่ การเคลื่อนไหวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ก่อน 14 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการต่อรอง
เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวปัญญาชน ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ 13 คน และช่วงการเคลื่อนขบวนออกจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปตามถนนราชดำเนิน เพื่อกดดันรัฐบาล
หนังสือวันมหาปิตินี้ มีลักษณะของการให้ข้อมูลทั้งสองด้าน ด้วยการรวบรวมแถลงการณ์ของทั้งฝ่ายขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา และรัฐบาลเข้าไว้ด้วย จำนวนมาก
หนังสือเล่มนี้ มีคุณค่าสมควรที่คนทั่วไปควรอ่าน และพิจารณาด้วยตนเอง เนื่องจากบันทึกขึ้นสดๆ ร้อนๆ ภายหลังเหตุการณ์ เป็นการให้ข้อมูลจากประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ สมดังเจตนารมณ์ของ อมธ. ที่ต้องการให้เป็นหนังสือ ที่รายงานข้อเท็จจริง ในเหตุการณ์ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้มากที่สุด โดยให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ละจุดเป็นผู้เล่า และต้องการให้เป็นหนังสือที่รายงานเรื่องนี้ อย่างกว้างขวางที่สุด เพราะเหตุการณ์ 14 ตุลา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และในต่างประเทศที่มีคนไทยอยู่ หนังสือเล่มนี้ ยังบรรจุภาพการเคลื่อนไหวของขบวนการ 14 ตุลา ทั่วประเทศ สะท้อนพลังอันยิ่งใหญ่ของขบวนการประชาธิปไตย
 
! back ! ! home !